Open Call: Vil du afholde workshop på FIP+GFk 2024?

Open Call – vil du afholde workshop på FIP+GFk?

Igen i år afholder vi FIP med Billedkunst- og Designlærerforeningens årlige generalforsamlingskursus GFk d. 29.februar-1.marts 2024.

Så derfor allerede nu kryds i kalenderen til 1 eller 2 dagskursus den i Odense med middag, aftenworkshop og overnatning: FIP den første dag – GFk aften og den næste dag.  

Næste skoleårs FIP+GFK har temaoverskriften DRØMME, herunder digital teknologi.

Så I kan enten byde ind med en praksisbaseret workshop inden for drømmetemaet – det kunne for eksempel være fremtid eller surrealisme. Eller I kan byde ind med perspektiver på, hvordan vi kan arbejde konkret og/eller kritisk (og drømmende?) med digitale teknologier og værktøjer.

Dertil søger vi igen workshopholdere, der vil dele undervisningsaktiviteter eller – som afsæt for faglig dialog og udvikling i grupper på FIP 29.2. Dermed kan du være med til at sætte dit præg på fagene og den faglige udvikling.

Tjek Open Call nedenfor – herunder info om ansøgning og aflønning.

Open-Call-23_24-1