Nyhed: Design og arkitektur A i lokal studieretning – nu som permanent fag!

Det er med stor glæde, at vi i foreningen kan dele en dejlig nyhed med jer: Design og arkitektur A er gjort permanent som muligt studieretningsfag (i lokal studieretning)!

Det betyder, at det nu er muligt at søge om at blive skole med design og arkitektur A hos UVM. Deadline er 27. juni for skoleåret 25/26, og UVM har netop udsendt brev om dette til rektorerne, men det er ude hos jer, benarbejdet skal gøres!

UVM har også lavet denne side, hvor der kan læses om ansøgningsprocessen: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/udbud-og-institutionsudvikling/udbud-og-forsoeg/lokale-studieretninger

Her kan I læse om de kriterier, der lægges til grund for udvælgelsen (uddrag af brevet, som er sendt til rektorerne):

 • Der skal indgå studieretningsfag, som i antal og niveau svarer til
  principperne bag de centralt fastsatte studieretninger, som findes i
  lovens bilag 1.
 • Der skal være tale om udvikling af særlige lokale styrkepositioner
  eller studieretninger, der er så specialiserede, at de udelukkende
  bør udbydes et eller få steder i landet.
 • Institutionen skal dokumentere et særligt uddannelsesmiljø eller en
  bestemt faglig ekspertise, som ikke findes eller umiddelbart vil
  kunne etableres på andre institutioner, og som vil give særligt
  gode muligheder for at udfolde den fagkombination, der ansøges
  om.
 • Godkendelse af en lokal studieretning kan ikke alene begrundes i
  øget elevrekruttering eller efterspørgsel efter bestemte fag.
 • Der skal være tale om en studieretning, som ikke indeholder profilstudieretningsfag
  fra en anden uddannelse – medmindre helt særlige
  lokale forhold gør sig gældende. Dette for at sikre de forskellige
  gymnasiale uddannelsers faglige profiler.