Open Call – vil du afholde workshop på FIP 2025?

Igen i år afholder vi FIP med Billedkunst- og Designlærerforeningens årlige generalforsamlingskursus GFk d. 27.-28.februar 2025.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen til 1 eller 2 dagskursus den med middag, aftenworkshop og overnatning: FIP den første dag – GFk aften og den næste dag.  

Næste skoleårs FIP+GFK har temaoverskriften FÆLLESSKABER, herunder faglig trivsel.

Så I kan enten byde ind med en praksisbaseret workshop inden for fællesskabstemaet – det kunne for eksempel være forskellige perspektiver som relationel æstetik, national identitet eller performativitet. Eller I kan byde ind med perspektiver på, hvordan vi kan arbejde konkret og/eller kritisk med temaet.

Dertil søger vi igen workshopholdere, der vil dele undervisningsaktiviteter eller – som afsæt for faglig dialog og udvikling i grupper på FIP 27. februar. Dermed kan du være med til at sætte dit præg på fagene og den faglige udvikling.

Tjek Open Call nedenfor – herunder info om ansøgning og aflønning.