Opgaver og ansvarsområder i bestyrelsen

Opgaver og ansvarsområder i bestyrelsen for Billedkunst- og Designlærerforeningen, 2020-2021

NB: Opgaver og ansvarsområder opdateres årligt ved det første konstituerende møde i bestyrelsen

Specifikke poster i Billedkunst-og Designlærerforeningen:

  • Formand
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Redaktør for TEGN

Opgaver og ansvarsområder i Billedkunst-og Designlærerforeningen:

  • Rabataftaler
  • Ekstern kommunikation
  • Samarbejder på tværs
  • Kurser, herunder efteruddannelseskurser og rejsekurser
  • UVM – midler til udvikling af fag
  • Materialebanken
  • Anmeldelser: Undervisnings- og kunst/designbøger
  • Ad hoc-opgaver

Beskrivelse af indholdet i de enkelte opgaver og ansvarsområder samt kontaktperson på herpå er at finde her: