BILLEDER UDEN FOR RAMMERNE

BILLEDER UDEN FOR RAMMERNE er titlen på Billedkunst-og Designlærerforeningens nye undervisningsmateriale, der er blevet til med støtte fra Undervisningsministeriet.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet til billedkunst på HF. Årsagen hertil er, at der i bekendtgørelsen til HF ses et øgede fokus på professionsretningen og det praksisorienterede i fagene generelt og mere specifikt i forhold til billedkunst på HF, hvor der i bekendtgørelsens formålsparagraf er indskrevet et krav om, at “Eleverne skal […] opnå viden om fagets professionsrettede perspektiver,” ligesom faget skal give dem en “[…] forståelse for egne karriereperspektiver og mulige uddannelsesvalg.”

BILLEDER UDEN FOR RAMMERNE er tænkt som et anvendelsesorienteret, induktivt undervisningsmateriale, hvor fagets professionsrettede perspektiv bliver belyst. Materialet arbejder stadig med billeder og visuelle fænomener – men uden for rammerne og (i udgangspunktet) langt væk fra den teoretiske og kunsthistoriske dimension af faget og meget tættere på den virkelighed, som omgiver eleverne til dagligt – og som de møder efterfølgende.

For nærmere intro til materialet, se s. 2-3 i undervisningsmaterialet, som Billedkunst-og Designlærerforeningen lancerer inden udgangen af januar. Materialet uploades her på hjemmesiden samt på EMU og er frit tilgængeligt for alle jf. aftale med Undervisningsministeriet.

Mød os desuden på FIP d. 23. januar 2019