Materialer fra FIP – design

Materialet udviklet på FIP-de ligger tilgængeligt for alle designlærere i landet. Hvis du vil have adgang til resten af materialet i Materialebanken skal melde dig ind her

Materialer fra FIP-bk/de 2019: Sammenhæng mellem teori og praksis

FIP 2019 – samlet fil med alle materialer

Materialer fra FIP-de 2018: Kritik som didaktik

FIP-design.01.2.18?media=1698835447, v. fagkonsulent Bonnie Bay Andersen

designETC.designkritik?media=1698835447 og materialer

fip design 2018 – Gruppearbejde – forløb

Gruppearbejde FIP design 2018