Lidt om IT, læreplaner og eksamensperioden fra fagkonsulenten

Der er gang i debatten om IT og AI-teknologi og digitale redskaber i undervisningen. Men hvad siger læreplanerne for vores fag egentlig om, hvordan vi kan/skal forholde os til IT teknologi og redskaber i design og billedkunst? I afsnit 3.3 om IT står:

Design/design & arkitektur

”It er et fundamentalt arbejdsredskab i fagets processer. It bruges i undervisningen til at søge, skabe, eksperimentere, lagre, formidle, kommunikere og distribuere”

Billedkunst:

 ” It bruges i undervisningen til at søge, skabe, eksperimentere, lagre, formidle, kommunikere og distribuere.”

Disse linjer kan kommunikeres videre, hvis I bliver spurgt til at definere IT i vores fag – og i vejledningerne uddybes linjerne, hvis I gerne vil læse mere. Både billedkunst- og designlæreplanerne bygger på en undersøgende, eksplorativ og procesorienteret didaktik og faglighed. Vi bruger i vores fag hele tiden forskellige værktøjer, og nu er der så kommet nye digitale til. Det kan vi udforske både konkret og kritisk, praktisk og teoretisk sammen med eleverne. Og i portfolien kan eleven dokumentere og kommunikere sin udforskning, brug og refleksion, valg og fravalg.

I det kommende skoleår har vi i UVM fokus på digitale teknologier og dannelse, så det bliver et vigtigt tema på vores fip+gfk kursus 29.2-1.3 2024 – sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Nu er der lige tilbage at ønske os en behagelig eksamensperiode. Brug læreplan, vejledning og EMU som støtte eller – hvis I er i tvivl – er især de sidste sider i vejledningen om vejledende karakterbeskrivelser rigtig gode at have i spil i de første voteringer, så vi sætter baren samme sted. Og husk at være åbne og nysgerrige over for al den mangfoldighed, der findes derude i vores fag. Jeg glæder mig i alt fald meget til at komme ud som censor og blive inspireret af andres måder at gøre fagene på. 

Vi ses derude.

Bonnie Bay Andersen, fagkonsulent