Kunsteriske fag er skabt til dannelse

I Gymnasieskolens nyeste nummer finder man et tema om reformen og de kunstneriske fag i gymnasieskolen.

Billedkunst-og Designlærerforeningen har det seneste års tid samarbejdet med de andre faglige foreninger for de kunstneriske fag om at sætte vores fag på den politiske dagsorden.

Det har bl.a. medført indspark i Gymnasieskolens nye temanummer, hvor vi problematiserer reformens indvirkning på vores fag. Som supplement til vores indspark udtaler fire eksperter sig også om relevansen af de kunsteriske fag. De siger bl.a. at:

  • “Kunstneriske fag er skabt for dannelse” (Lars Hammershøj, Dannelsesforsker)
  • “Med kreative kompetencer står man stærkere, fordi man ikke er bange for at arbejde med det, der er uforudsigeligt” (Kathrine Weicker, Virksomhedskonsulent)
  • “Det æstetiske og sanselige får mennesket til at ville noget. Her spiller de kunsteriske fag en stor rolle” (Lene Tanggaard, Kreativitetsforsker)
  • “I de kunstneriske fag kommer pandens hjernelapper for alvor i sving” (Kjeld Fredens, Hjerneforsker)

Vi håber, I vil dele artiklerne vidt og bredt, så vi kommer ud til offentligheden med vores fag.

Måske har I ideer til, hvordan vi som samlet gruppe af faglige foreninger i de kunstneriske fag får politikernes opmærksomhed? I fald – kontakt os endelig i BDf.