Billedkunst/Design-eksamen til sommer – et bud på en læsning af aftaleteksten

Hvordan kan vi læse aftaleteksten omkring sommerens eksamener ifht. vores fag – billedkunst og design?

Det vil bestyrelsen for BDf og fagkonsulenten her give et bud på, idet vi har læst aftaleteksten igennem og klippet det mest centrale ud samt understreget vigtige pointer. (Se dokumentet længere nede).

Vi læser helt overordnet teksten sådan, at elever i 3. g kan udtrækkes til eksamen i De/Bk/BK, hvis det er deres studieretningsfag eller faget indgår på en fagpakke i hf.

I 1.g, 2.g og 2.hf kan eleverne udtrækkes til eksamen i bk/de og Bk/De. Hvis holdet var udtrukket til eksamen i det oprindelige udtræk (ikke det begrænsede udtræk som afholdes) i bk/de/Bk/De/BK på STX, HTX, HHX, så ophæves årskarakteren til eksamenskarakter.

På Hf gælder det samme – der skal gives en årskarakter, som erstatter eksamenskarakteren, hvis eleverne går i 1.hf eller ikke udtrækkes til eksamen i 2.hf. På hf kan læreren/skolen vælge at afholde faglig vurderingssamtale.

Desuden vil vi henvise til vores tre gode råd ifht. bk/de og eksamen til sommer – særligt med fokus på at gennemføre eksamensprojekt og klargøre eksamenspræsentation.

…og skulle der sidde nogen, der ikke er medlemmer, men som synes, at denne info er brugbar – så meld jer ind og støt foreningens arbejde 🙂