UDSAT PGA. CORONA! 7.maj 2021: Kroppen i rummet

NB: Nedenstående kursus er udsat pga. Corona. Kurset afholdes i november 2021 i stedet

Om kurset:
“De fysiske omgivelser kommunikerer nogle muligheder, samtidig med at vi retter en perceptuel opmærksomhed mod verden, der ikke blot omfatter igangværende aktiviteter, men også retter sig mod dem vi endnu ikke har påbegyndt.”

Dette citat stammer fra artiklen Samspil mellem fysisk rum og hverdagsliv i skolen, som præsenterer begrebet Affordance og som omhandler, hvordan det fysiske rum kan forstås som pædagogisk faktor.

Med udgangspunkt i Affordance-begrebet og byen som læringsrum og med inspiration i kunsthistoriker Michele Holdes begreb Mirotopi – og en syntetisering af arkitekturens og kunstens sfærer i en byrumsoptik – undersøger vi gennem praktiske øvelser i byrum i Aarhus, hvordan byrummet kan fungere som læringsrum. Vi sætter fokus på kroppen som et redskab for vores undersøgelser.

Program: Under udarbejdelse

Tid & sted:
7.maj 2021 kl. 9-17 på Arkitektskolen i Århus

Pris: 1200kr for medlemmer / 1600kr for ikke-medlemmer

Tilmelding:
Der er max plads til 12 deltagere på kurset (af hensyn til Corona) – og tilmelding sker efter først-til-mølle. Tilmeld til Lærke Aarup Pedersen på lp@akat.dk. Tilmelding er bindende.

Ved tilmelding siger du ja til, at vi opbevarer info om din mail og arbejdsplads, således vi kan kontakte dig ifbm. kurset.