GF-Kursus: At skabe kunst. Om de æstetiske og innovative arbejdsprocesser i billedkunst

Generalforsamling- og kursus i Billedkunst-og Designlærerforeningen, 2019

Fredag d. 1. marts kl. 9.00-20.30

Sted: Spinderihallerne i Vejle

Dagens tema: At skabe kunst. Om de æstetiske og innovative arbejdsprocesser i billedkunst

Programmet til GF-kurset kommer bl.a. til at indeholde:

  • Oplæg ved Jonas Wolter (forfatter til Temaer i kunsten 1 & 2) om billedkunstfagets æstetiske og innovative arbejdsprocesser i et kunsthistorisk/kunstteoretisk lys, herunder kunstbegrebets forandring, skiftende kunstnerroller og billedkunstfagets dialektik mellem teori og praksis
  • Oplæg ved Mie Mørkeberg og Anders Bonnesen om deres kunstneriske virke og arbejdsprocesser
  • Workshops med praktisk arbejde med små øvelser
  • Diskussion af, hvordan billedkunstfaget tilgodeser forskellige former for arbejdsprocesser i undervisningen og i eksamensprojektet samt vurdering af værk og proces  til eksamen

Derudover vil der være ordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen bl.a. præsenterer årets arbejde og fremtidige visioner for foreningen, inden dagen afsluttes – i lighed med de seneste år – med en fælles middag, hvor det sociale samvær og sparring på tværs af fag og landsdele er i højsædet.

Se programmet med udførlig indholdsbeskrivelse her

NB: GF-dagen afholdes i år Spinderihallerne i Vejle i tidsrummet 8.30-20.00. Undervejs får vi både morgenmad, frokostbuffet, kaffe/kage og fælles middag om aftenen.

NB: NY DATO FOR TILMELDING! Tilmeld dig senest d. 28. januar 2019 til lh@vghf.dk – husk at skrive det fulde navn, fag og arbejdsplads

Pris for medlemmer inkl. frokost, middag, kursus og materialer: 1200kr

Pris for ikke-medlemmer: 1600kr (medlemskab til 400kr om året er inklusive)