Eksamen og FAQ i fagene

På HF begynder vi så småt at kigge frem mod eksamen inden jul. Derfor denne påmindelse om, at fagkonsulenten har udfærdiget FAQ til begge vores fag.

I FAQen finder man svar på alt fra spørgsmål på, hvor mange gange spørgsmålet går igen og om man må aflægge eksamen uden at have udfærdiget et eksamensprojekt i billedkunst. Og i design om, hvorvidt eksamenspræsentationen i design må få feedback af underviseren inden eksamen osv.

Se her: https://emu.dk/stx/billedkunst/prover-og-eksamen og her: https://emu.dk/stx/design-og-arkitektur/prover-og-eksamen https://emu.dk/stx/design-og-arkitektur/prover-og-eksamen