13.12.17: Kunstens Veje

Undervisningsforløb og eksamensspørgsmål i billedkunst efter reformen

Indhold

Kurset har fokus på undervisningsforløb og eksamensspørgsmål tilpasset den nye læreplan. Kunstner Martin Bigum holder foredrag. Sammen med kunstnerne Jesper Christiansen, Julie Nord og Kathrine Ærtebjerg har han udsmykket den nye undervisningsfløj på Marselisborg Gymnasium. De fire kunstneres udsmykning er åben for alle og altid via Ny Carlsbergfondets nye formidlingsplatform Kunstensveje.dk, der gengiver alle værker og byder på et omfattende undervisningsmateriale. På kurset er der rundvisning v/Doris Hostrup, som fortæller om udsmykningen i undervisningen og giver en guide til ansøgning om kunst på din skole, og v/Katrine Busk og Janne Yde er der workshop om undervisningsmaterialet.

Dialog med fagkonsulent i Billedkunst og Design, Bonnie Bay Andersen, om de nye læreplaner sætter fokus på eksamensspørgsmål.

Formål

Faglig inspiration gennem Martin Bigums foredrag og udsmykningen på Marselisborg Gymnasium. Opdatering af undervisningsforløb og eksamensspørgsmål gennem workshop om Kunstens Veje og dialog med fagkonsulenten.

Målgruppe

Billedkunstlærere i stx og hf

Tid og sted

Onsdag den 13.december 2017, kl. 9-16, Marselisborg Gymnasium, Birketinget 9, 8000 Aarhus C

Pris
900 kr. for medlemmer

1300 kr. for ikke-medlemmer (som ved samme lejlighed bliver meldt ind)

Tilmelding
Senest onsdag den 8.november 2017 til Janne Yde, yde.janne@gmail.com