Fredag d. 12. november 2021: KROPPEN I RUMMET

Formål og indhold:
”De fysiske omgivelser kommunikerer nogle muligheder, samtidig med at vi retter en perceptuel opmærksomhed mod verden, der ikke blot omfatter igangværende aktiviteter, men også retter sig mod dem vi endnu ikke har påbegyndt.” (Kirkeby, Gitz-Johansen og Kampmann 2005).
Citatet stammer fra artiklen Samspil mellem fysisk rum og hverdagsliv i skolen, som præsenterer begrebet affordance og netop omhandler, hvordan det fysiske rum kan forstås som pædagogisk faktor. På baggrund heraf udforsker vi mulighederne i byrummet gennem vandringen og det perceptuelle.

Gennem praktiske øvelser og fænomenologiske metoder undersøger vi byen som læringsrum. Med afsæt i teorier om bl.a. affordance-begrebet og Michele Holdes begreb mirotopi udforsker vi gennem praktiske øvelser byrum i Aarhus. Vi sætter fokus på det relationelle og kroppen som redskab for vores undersøgelser med det formål at afsøge en syntetisering af arkitekturens og kunstens sfærer i en byrumsoptik.

Tid & sted:
Fredag den 12.november 2021 kl. 9-17
Arkitektskolen Aarhus (NEW AARCH), Exners Plads 7, 8000 Aarhus.

Pris: 1200kr for medlemmer / 1600kr for ikke-medlemmer

Der er lukket for tilmelding

Ved yderligere spørgsmål kontakt: Lærke Aarup Pedersen på lp@akat.dk.

Ved tilmelding siger du ja til, at vi opbevarer info om din mail og arbejdsplads, således vi kan kontakte dig ifbm. kurset.