Kursus: Byrumsdesign i praksis

Praksisorienteret kursus i byrumsdesign tirsdag d. 9. oktober 2018 

Indhold: Kurset er praksisorienteret og har fokus på, hvordan vi kan indarbejde bekendtgørelsens formuleringer om at arbejde med bl.a. ”fysiske omgivelser” og ”visuelle fænomener” i undervisningen gennem teoretisk, analytisk og praktisk arbejde med byrumsdesign, herunder et stort fokus på at arbejde med æstetiske og innovative processer. Helt konkret indholder kurset bl.a. oplæg om nedslag i byrumshistorien fra antikken til i dag, byrumsteori-og analyse, workshop i produktudvikling og meget andet. Se mere i programmet for dagen.

Kursets oplægs-og workshopholder er byplanlægger og master i strategisk byplanlægning Sune Porse Carlsen, der er medforfatter til undervisningsbogen ”Byrumsdesign”, der netop handler om, hvordan man kan arbejde med byrumsdesign i undervisningen. (Bogen kan købes her)

Formål: Faglig inspiration og opdatering af undervisningsforløb, der kan bruges i både billedkunst, design og design & arkitektur

Målgruppe: Billedkunst- og designlærere i stx, hf, htx

Tid og sted: tirsdag d. 9. oktober kl. 9.30-16.00, Viborg Gymnasium og HF

Pris: 900 kr. for medlemmer / 1300 kr. for ikke-medlemmer (som ved samme lejlighed bliver meldt ind)

Tilmelding: senest den 11. september 2018 til kursusansvarlig Line Højgaard Porse, lh@vghf.dk. Husk at skrive det fulde navn, fag og arbejdsplads