Forløbsmateriale til Kørners Kunstkonkurrence

Hvis du mangler ideer til et forløb der retter sig mod Kørners Kunstkonkurrence, kan du som medlem nu downloade et forløb til formålet: Kunstens kritiske stemme – indeholdende både forslag til litteratur og værker, små skriftlige øvelser, en kunstkritikerøvelse, en minipraktisk øvelse og en opgavebeskrivelse til et projekt til deltagelse i Kørners Kunstkonkurrence. Se mere i Materialebanken. Vær desuden opmærksom på, at der er kommet lidt nyt materiale i Materialebanken – og send endelig jeres materiale ind til deling også.

Vi håber på at modtage en masse kritiske kunstværker fra jeres elevers hånd. Deadline for indsendelse af værker er d. 13. april. Læs mere om konkurrencen her.