Et godt arbejdsmiljø i et bk (og de) lokale?

BDA – BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø har udgivet en lille brochure om det gode arbejdsmiljø og undervisningslokale i billedkunst.

Læs det her.