Det digitale – og FIP/GF 2020

2020 bliver året, hvor FIP og GF smelter sammen til ét stort internatkursus under temaet FORTID FREMTID. På kurset skal vi arbejde med både den digitale formgivning, det innovative, det kunst/designhistoriske og det æstetiske.

Til kurset søger vi oplægsholdere – se OPEN CALL. Måske kan man finde inspiration det digitale – særligt den digitale æstetik i artiklen om Interfacekultur og æstetisk erfaringsdannelse? Og her kan man se lektor i digital æstetik Lone Koefoed Hansens forslag til fem bøger, man kan læse om digital æstetik og design.

I løbet af skoleårets start kommer nærmere info om kurset, som ligger d. 5. – 6. marts 2020 i Kolding. Indtil da kan du se BDfs andre kurser her.