3.februar 2023: Kunstfotografi i tværfaglig sammenhæng

Kurset vil have fokus på, hvordan kunstfotografiet kan bruges som redskab i tværfaglige sammenhænge, hvor billedkunst eller design & arkitektur er det ene fag. Det vil være målrettet mod både den traditionelle og den innovative opgave, hvor billederne kan indgå som produkter, fx i forbindelse med studieretningsprojektet på stx.

Kurset består af to dele: Først et oplæg ved Niels Bjørn (urbanist, ph.d.), som har mange års erfaring med at kombinere fotografi og udforskning af bymiljøer rundtomkring i verden. Senest med bogen og udstillingen ‘Livet i Kinas kæmpebyer’, som rummer fotos og tekster om hverdagsliv og byliv i Kinas hurtigvoksende storbyer. 

Anden del vil bestå af en workshop, hvor deltagerne bl.a. skal afprøve mulighederne inden for feltet, og hvor vi sammen undersøger, hvordan det kan omsættes til det tværfaglige arbejde på ungdomsuddannelserne.
 

Underviser 
Niels Bjørn, urbanist, og Lise Vindel, lektor på Roskilde Katedralskole. 

Tid og sted 
Fredag den 3. februar 2023, kl. 10.00-16.00, Nørre Gymnasium. For mere info kontakt Cecilie Bepler CB@norreg.dk.

Pris 
1.400 kr. for medlemmer, 1.800 kr. for øvrige. 

Tilmelding senest d. 5. januar 2023 – tryk her.