Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Billedkunst-og Designlærerforeningen fredag d. 5.marts

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i Billedkunst-og Designlærerforeningen fredag d. 5.marts kl. 9-9.45 (virtuelt).

Alle betalende medlemmer af BDf har modtaget mail indeholdende dagsorden, forslag til vedtægtsændringer og Hjælpepakke.

Vær obs på, at der i mailen har sneget sig en datofejl ind: Datoen er fredag d. 5.marts og efterfølgende er der virtuelt kursus med Billedkunst-og Designlærerforeningen.

NB: På foreningens fb-side er der mulighed for at tilkendegive, om man regner med at deltage eller ej. Se her: https://fb.me/e/MULKn9E2

Vel mødt!

Bestyrelsen i BDf