To (ud af fem) BDf-kurser i GL-E-kataloget

Inden deadline på GL-E-kataloget d. 15. marts nåede vi at få to kurser i kursuskataloget: Lærerkursus ifbm. Kørnes Kunstkonkurrence og Kunstfotografiet som produkt i billedkunst og/eller design – og som redskab i tværfaglige sammenhænge

Kurserne står kun under Billedkunst – og det er en FEJL i kataloget – for kurserne henvender sig også til Design.

Og lige her kan I læse nærmere om alle fem kurser, vi i år udbyder i Billedkunst-og Designlærerforeningen. Som medlem af foreningen får du rabat på alle kurserne.

Vi glæder os til at møde jer på vores kurser rundt omkring i landet.