Nyt fra bestyrelsen

Som medlem af BDf har I – selvsagt – mulighed for at holde jer opdateret på, hvad vi arbejder på i bestyrelsen lige nu. Her kan du finde det seneste referat fra vores møde, hvor vi bl.a. evaluerede bestyrelsens arbejds-og ansvarsområder, og udviklede nye efteruddannelseskurser o.a.

Hvis I som medlemmer har foreslag eller spørgsmål til bestyrelsen skal I endelige sende det til os – så tager vi det op på næste møde d. 26-27.august i København.

I kan desuden møde hele bestyrelsen til ferniseringen på Kørners Kunstkonkurrence på Kastrupgaardsamlingen d. 27.august. Vær i den forbindelse også opmærksom på lærerkurset, som man allerede nu kan tilmelde sig.

Mange hilsner
Bestyrelsen i BDf