Kreativitet i gymnasiet – med billedkunst som fokusfag

Målet om at udvikle gymnasieelevers kreativitet, er noget, der fremgår af både loven om de gymnasiale uddannelser og af læreplanerne i en lang række fag.

En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, hvori billedkunst indgår som et centralt fag, sætter fokus på, hvad gymnasielærerne forstår ved kreativitet og hvordan man som lærer i praksis kan arbejde med at styrke elevernes kreativitet.

Den fulde rapport kan læses her: https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/kreativitet-gymnasiet.

Og skal man bruge noget hands-on læsning, der er lige til at gå til, kan man i stedet hente en pixiudgave om “Kreativitet i gymnasiet” her: