Referat fra sidste bestyrelsesmøde nu tilgængeligt

Som medlem af BDf har I – selvsagt – mulighed for at holde sig opdateret på, hvad vi arbejder på i bestyrelsen lige nu. Her kan du finde det seneste referat fra vores møde, hvor vi bl.a. drøftede arbejdet med gentænkningen af TEGN, herunder ny redaktør, UVM-midler, kurser og Kørners Kunstkonkurrence.

Hvis I som medlemmer har foreslag eller spørgsmål til bestyrelsen skal I endelige sende det til os – så tager vi det op på næste møde (d. 24.august i Aarhus).

Mange hilsner
Bestyrelsen i BDf