Q&A: Hvad får Kastrupgaardsamlingen og Vejle Kunstmuseum ud af at samarbejde med BDf?

Billedkunst-og Designlærerforeningen har spurgt Kastrupgaardsamlingens museumsleder Mette Sandhoff Mansa og Vejle Kunstmuseums museumsinspektør Trine Grøne om, hvad der får to anerkendte museer til at samarbejde med bl.a. BDf i forbindelse med Kørners Kunstkonkurrence:

#1: Hvilke årsager er der til, at I som kunstmuseer indgår i samarbejder med hhv. UVM og Billedkunst-og Designlærerforeningen om at udstille landets billedkunst-og designelevers værker? 

Det danske museumsvæsen er til for os alle sammen. På den måde er vi en del af vores velfærdssamfund, hvor demokratiske rettigheder og tilgængelighed til oplysning og læring er fri for alle – for nu at se det helt lidt ovenfra. På museerne arbejder vi med kulturel identitet. Vi indsamler, registrerer, bevarer, forsker og formidler vores kulturarv til glæde og gavn for mennesker i samtiden og for fremtiden. Vores rolle som videns- og forskningsinstitution er at tilbyde et alternativt læringsrum – inden for vores fagområde – der spiller sammen med undervisningsverdenen. Set i det lys, er det helt naturligt at samarbejde med UVM og Billedkunst-og Designlærerforeningen om et sådan projekt. Tilsammen er vi jo læring og viden på området.

#2: Hvilke visioner har I som kunstmuseer for et sådant samarbejde – hvor skal det evt. pege hen for jer?

Det er vores vision i dette, direkte samarbejde med de unge, at de unge tager kunstens verden til sig og – for alt i verden – ikke er bange for den. Hvad enten det måtte være som udøvende eller som brugere – hvis man kan sige det sådan. Vi håber, at de unge får en fornemmelse af kunstens mangfoldighed og åbenhed, og at kunst har et sprog, der ikke kan reduceres til rigtigt eller forkert. Vi håber også at kunne vise, at der i kunstmuseets rum, er plads til uendelige udtryk og ditto indtryk.

#3: Hvilke forskelle og ligheder er der på at planlægge og udstille billedkunst-og designelevers værker og kendte kunstners værker?

En professionel kunstner har selvfølgelig gjort sig en masse tanker om hele kurateringen, altså udvalget af værker, ophængningen, det samlede udtryk osv. Det er jo noget, der kommer med erfaringen, så det har en gymnasielev nok ikke tænkt så meget over. Til gengæld er en amatør måske mere åben i sin tilgang til et sådant projekt her? Nu har vi ikke haft mulighed for at bygge denne udstillingen op sammen med deltagerne, så det er svært at sige…….
Men, i vores tilgang til udvalg og ophængning, er der ikke forskel på det, vi gør med eleverne og det, vi gør med de professionelle kunstnere – det er netop en af styrkerne ved Kørners Kunstkonkurrence. Det her er ikke noget vi leger – det ER en rigtig udstilling, på et rigtigt kunstmuseum.

#4: Hvilken rolle spiller det for jer som kunstmuseer, at John Kørner har lagt navn til konkurrencen? 

Det betyder rigtigt meget. Selvfølgelig er John Kørner som (aner)kendt kunstner også et brand. Men, en professionel kunstners engagement er i den grad også med til at konsolidere fagligheden, og det seriøse ved projektet. John Kørner er jo – netop – ikke kun med af navn, men også af gavn. For at understrege svaret fra forrige spørgsmål, så er denne rigtige udstilling, på et rigtigt museum hermed fulgt til dørs af en rigtig kunstner. Uden John Kørners faglighed ville projektet mangle kunstnerens blik! Gymnasieeleverne er jo – trods alt – ikke rigtige kunstnere – endnu …….  

HUSK, at der er 2.Fernis på Kørners Kunstkonkurrence 22. august kl. 16.00 på Kastrupgaardsamlingen. Læs mere her.