Vores fag blomstrer – også på A-niveau

I 2016 blev Gefion det første gymnasium til at oprette en studieretning med Billedkunst på A-niveau på forsøgsordning. Og studieretningen lever i bedste velgående.

Sidste år var det så Aarhus Katedralskole, der fik lov at oprette en studieretning med Design & arkitektur på A-niveau – en studieretning, der også er meget populær.

Og i år er det så Aarhus Statsgymnasium, der har fået godkendt deres ansøgning om at etablere en multikunstnerisk studieretning med Billedkunst på A-niveau og Mediefag på A-niveau.

Vender vi blikket mod HF, oplever vi også her en stigende interesse for vores fag. Flere skoler opretter særlige fagpakker rettet mod de kunstneriske fag – bl.a. på Aarhus HF&VUC og Viborg Gymnasium & HF

I Billedkunst-og Designlærerforeningen glæder vi os selvsagt over denne udvikling, der tyder på, at der fra politisk hold er interesse for vores fag. Samme tendens oplever vi ude på vores skoler, hvor vores fag lever og blomstrer – særligt på c-niveau.

Men der er også malurt i bægeret. Og det drejer sig om alle de steder, hvor billedkunst og/eller design i studieretningen ikke mere findes. Problematikken er nu noget, Gymnasieskolen tager op, og i et af de næstkommende numre bringer Gymnasieskolen et temanummer om de kunstneriske fag på stx-gymnasiet. Temanummeret er blevet til via interviews med samtlige formænd for de faglige foreninger i de kunstneriske fag.
Vi glæder os til at læse temanummeret, som vi selvfølgelig deler her på siden, så snart det kommer os i hænde.