Opdateret info om indsendelse af værker til Kørners Kunstkonkurrence

I opslaget “PAPiR” og Kørners Kunstkonkurrence findes nu en opdateret info vedrørende indsendelse af værker til Kørners Kunstkonkurrence, bl.a. står der:

  • Deadline for indsendelse af værker er d. 12.april 2019 til konkurrence@kunstogdesign.net, hvorefter værkerne bliver bedømt – og offentliggørelse af vindere finder sted på BDFs hjemmeside fredag d. 26.april
  • NB: Værkerne skal indsendes som fotos af værkerne (evt. indeholdende titel på værket) indsat i én samlet pdf. Værkerne skal indsendes af underviseren

Som I kan se, er det vigtigt, at det er jer som undervisere, der samler fotos af alle værker (evt. inkl. titler) i ét samlet pdf-dokument, og derefter sender det samlede dokument til ovenstående mailadresse.

Vi glæder os til at se elevernes værker.

Mange hilsner gruppen bag Kørners Kunstkonkurrence