Open Call: Vil du afholde workshop på FIP+GFk?

Igen i år afholder vi FIP med Billedkunst- og Designlærerforeningens årlige generalforsamlingskursus GFK første torsdag-fredag i marts 2023.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen til 1 eller 2 dagskursus den 2.-3. marts 2023 i Fredericia (tror vi) med middag og overnatning: FIP den første dag – GFk aften og den næste dag.  

Næste skoleårs FIP+GFK har to forskellige temaoverskrifter: 

1. BÆREDYGTIGHED – Hvordan arbejder vi med bæredygtighed i vores fag og fagdidaktik? 

2. OVERGANGE – Hvordan ser vores fag ud i grundskolen og på de videregående uddannelser? Og hvordan arbejder vi med at bygge bro mellem uddannelsesniveauerne? Overgange er fællestema for alle FIP i skoleåret 22/23.

Dertil søger vi igen workshopholdere, der vil dele undervisningsaktiviteter eller forløb inden for min. ét af temaerne – som afsæt for faglig dialog og udvikling i grupper på FIP 2.3. Dermed kan du være med til at sætte dit præg på fagene og den faglige udvikling.

ØNSKER DU AT BYDE IND MED EN WORKSHOP?
Send et skriv på 5-7 linjer med beskrivelse af forslaget til workshoppens indhold og aktivitet. Workshoppen skal vinkles mod BÆREDYGTIGHED og/eller OVERGANGE.

(varighed ca. 2 timer, løn AC-takst)

Deadline: 24.8 2022 til: 
Bonnie: bonnie.bay.andersen@stukuvm.dk eller Line: lh@vghf.dk 
Navngiv mailen: ”FIP workshop 22/23”

Vi glæder os rigtig meget til at høre fra jer!