Råd om eksamen fra fagkonsulenten

Fagkonsulentens råd om eksamen, maj 2022

Det er eksamenstid og alt er næsten som det plejer og alligevel ikke helt – dette skriv omhandle dog ikke afvigelserne, men ”plejer” på denne tid af året: Eksamensbedømmelser, -voteringer og karaktergivninger. Her deler jeg relevante råd, jeg for nyligt har givet på specifikke henvendelser i design eller billedkunst.

Råd nr. 1 ved votering til eksamen: Brug læreplanen
Det hænder, at særligt eksaminator har haft en oplevelse af, at der lå kriterier og vægtninger til grund for censors voteringsargumentation, som eksaminator ikke genkender fra sin forståelse og brug af læreplanen.

Mit råd og svar på sådanne henvendelser er altid: Votér og argumentér med læreplanens ord! Hav altid læreplanen lige ved hånden til eksamen.

Hvis I er uenige, så tag læreplanen frem og gennemgå den specifikke ordlyd i især faglige mål. Italesætter censor eller eksaminator et kriterium i sin bedømmelse, som du ikke genkender fra læreplanen, så bed vedkommende om at uddybe med henvisning til, hvor dette præcist står i læreplanen. Er i uenige om fortolkning af læreplanens ordlyd, så fremdrag vejledningen, hvor læreplansord ofte udfoldes og forklares. 

Råd nr. 2: Brug den vejledende karakterbeskrivelse
Dernæst anbefaler jeg at både eksaminator og censor ud over læreplanen læser de sidste sider i vejledningen – og gerne medbringer dem i printet form. Det er her de vejledende karakterbeskrivelser for 12, 7 og 02 altid er beskrevet (i alle fag). De vejledende karakterbeskrivelser kan være rigtig gode at inddrage og læne sig op ad. Læreplaner og den nyeste udgave af vejledningen findes her: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017

Råd nr. 3: Brug undervisningsbeskrivelsen og vær åbensindet
Mit sidste råd er, at vi fortsat husker og værdsætter åbenheden i vore fags læreplaner – og at denne åbenhed går begge veje. En censor kan således forvente og må være åben overfor, at undervisningens indhold og praksis kan være en anden, end censor selv praktiserer og vægter, men stadig fuldt ud leve op til læreplanen. Her er undervisningsbeskrivelsen essentiel. I undervisningsbeskrivelsen formidler eksaminator, hvad eleverne overordnet har beskæftiget sig med og hvordan, så censor kan forberede sig derefter. Den skaber en fælles ramme om og forståelse af, hvilke faglige stofområder, metoder og begrebsapparater eksaminanden kan forventes at inddrage og indgå i samtale om til eksamen.

Således sikrer vi bedst, at eksaminander bedømmes ensartet og retfærdigt på tværs af opgaver, projekter, hold, skoler og skoleformer.

Med håb om en inspirerende eksamenstid til Jer alle, 

Bonnie Bay Andersen
Fagkonsulent