Open Call: Vil du være workshopholder på FIP/GFK 2021?

Vi gentager successen fra 2020 og afholder igen FIP med Billedkunst- og Designlærerforeningens årlige generalforsamlingskursus (GFK) første torsdag-fredag i marts 2021.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen til 1 eller 2 dags kursus 4. – 5. marts 2021 i Middelfart (tror vi) med middag og overnatning: FIP den første dag – Generalforsamlingskursus aften og den næste dag.  

Temaet for årets kursus er ÆSTETIK & UDTRYK – Hvordan arbejder vi med æstetik, sanselighed og smag i vores fag og didaktik? Og da overemnet for alle fipkurser 2021 er skriftlighed og mundtlighed: Hvordan arbejder vi med elevernes mundtlige, skriftlige, visuelle og kunstneriske udtryk?

Dertil søger vi igen workshopholdere, der vil dele deres undervisningsaktiviteter eller forløb inden for temaet – som afsæt for faglig dialog og udvikling i grupper på FIP og generalforsamlingskurset. Og dermed være med til at sætte deres præg på faget og den faglige udvikling.