Referat af bestyrelsesmøde

Måske er du interesseret i at følge med i, hvad vi arbejder med på bestyrelsesmøderne – i fald, du er, så kan du lige nu læse referatet fra det seneste møde. Og hvis du har forslag til os, som vi skal tage op på næste møde – så skal det være formanden i hænde senest én uge før mødet. Og næste møde er d. 1.februar 2022.