Fokus på de faglige foreningers bestyrelsesarbejde

I tirsdags mødte Pædagogisk Samråd (PS), som er en sammenslutning af alle faglige foreninger i gymnasieskolen – og her vedtog vi at sende nedenstående skriv til samtlige lederforeninger i gymnasieskolen.

Skrivet sætter fokus på det frivillige (gratis) arbejde, vi yder i bestyrelserne – som vi arbejder på, at lederforeningerne skal anerkende med tid.

Vi har nemlig brug for at finde fælles løsninger, der kan holde hånden under de faglige foreninger, som efter OK13 har lidt, fordi det simpelthen er blevet sværere og sværere at finde tid til frivilligt arbejde.

Og alle skoler har glæde af de faglige foreningers arbejde, uanset om bestyrelsesmedlemmerne er ansat på skolen eller ej – for de faglige foreninger arrangerer kurser, laver fagmagasiner, samarbejder med GL og UVM og meget, meget mere.

Vores forslag til lederforeningerne er, at vi skaber en model, hvor skolerne betaler kollektivt til en fond ud fra et solidaritetsprincip. Den enkelte skole kan søge fonden om frikøbsmidler til de lærere, der er bestyrelsesaktive. Fordelen er, at de faglige bestyrelsers arbejde mere ligeligt kommer sektoren til gode.

I kan læse om vores arbejde i Gymnasieskolen:
Lærere lægger hundredvis af timers frivilligt arbejde i de faglige foreninger
Nyt forslag fra faglige foreninger: Skoler skal betale til fælles fond

Og her ligger vores skriv til lederforeningerne:

Del gerne vores arbejde, hvor I kan.

På forhånd tak fra alle faglige foreninger.