Nyt fra bestyrelsen

Hvis du gerne vil holde dig opdateret på, hvad vi går og laver i bestyrelsen, så kan du læse vores referater fra vores møder her på hjemmesiden.

Lige nu ligger der både nyt referat fra det seneste bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os med genvalg af formand, næstformand og kasserer. Derudover har vi sagt velkommen til et nyt bestyrelsesmedlem og så vil I finde ud af, at koordinationen med medlemmer skifter person. Læs mere om det i referatet her og hold også øje med bestyrelsesmedlemmernes forskellige arbejdsområder i vores dokument med beskrivelser heraf.

Og så ligger der også et referat fra dette års Generalforsamling.