“Byrumsdesign” har fået et højaktuelt appendix: Monumentet i det offentlige rum

I en tid, hvor monumenter rundt om i verden fjernes, destrueres og debatteres er det en glæde at kunne dele forløbet “Monumentet i det offentlige rum” med jer alle. Forløbet er et appendix til temaet Monumenternes byrum i undervisningsbogen “Byrumsdesign“, som siden Coronanedlukningen har ligget frit tilgængeligt for alle. “Monumentet i det offentlige rum” er lavet af forfatterne bag bogen.

Forløbet handler om at få eleverne til at reflektere over de monumenter, de ser i det offentlige rum – hvilken funktion, monumenterne har, hvorfor de er placeret, hvor de er, og hvordan man kan bruge et monument som et politisk manifest.

I materialet finder du bl.a.:

  • et konkret undervisningsforløb på 7 moduler
  • monumentskattejagt og byrumsanalyse
  • “Monumentet, skulpturen som politisk manifest” – en introduktion til monumentets historie. Artiklen slutter med arbejdsspørgsmål til eleverne.
  • “The Fallen Astronaut” – et oplæg til overvejelser om monumentets udformning
  • “I Am Queen Mary”- et interview med kunstnere Jeannette Ehlers om hendes værk, der er kritisk over for den klassiske historie om de danske kolonier. Interviewet slutter med arbejdsspørgsmål til eleverne.

Materialebanken kan du desuden finde et ppt indeholdende et væld af værkeksempler. Du skal være medlem for at få adgang til Materialebanken.

Forløbet er udviklet med blikket rettet særligt mod billedkunst, men bogen “Byrumsdesign” henvender sig til både billedkunst og design.