Konstituering af ny bestyrelse for 2020/2021

På bestyrelsesmødet i dag søndag d. 19. april 2020 konstituerede den nye bestyrelse sig. Genvalg til formand Line Højgaard Porse, næstformand Marie Hardgrib Madsen. Ny kasserer er Ole Nystrøm, der overtager efter Elisabeth Østergaard, der efter en årrække på posten og i BDf er gået på pension.

Derudover har vi sagt velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, hhv. Stine Gørup Sørensen fra Svendborg Gymnasium & HF og Lise Yde fra Herning HF & VUC.

En opdateret liste over bestyrelsens medlemmer findes her.

På mødet opdaterede bestyrelsen fordelingen af opgaver og ansvarsområder i bestyrelsen. Se vores opgaver og ansvarsområder her:

Næste bestyrelsesmøde er d. 26-27.august i København. På mødet deltager fagkonsulent Bonnie Bay Andersen.

Referat fra mødet følger.