Nyt fra bestyrelsen

Under Bestyrelsesmøder kan du som medlem læse referatet fra seneste bestyrelsesmøde.

På dagsordnen var følgende punkter:

  • Fagligt forum
  • PS-møde og dannelse
  • Kørners Kunstkonkurrence
  • De fagdidaktiske kurser
  • Museumslisten
  • Det nye Tegn
  • Kursusplanlægning

Har du forslag til punkter, der bør drøftes i bestyrelsen – kontakt os gerne og senest 1 uge før næste møde (29.3.20)