Produkt-SRP/SSO – ny vejledning på vej

Inden længe kommer der en ny vejledning rettet mod produkt-SRP (og som også kan bruges til SSO) – så nu er det helt officielt, at vi sagtens kan lade vores elever arbejde med praksis i forbindelse med deres SRP/SSO.

Til formålet afholder BDf bl.a. et kursus d. 29/11, hvor vi bl.a. skal arbejde med emnet, og derudover har vi netop lagt en enkelt opgaveformulering op til formålet – tak til Stine Vølund fra Viborg Gymnasium & HF. NB: Hvis andre har opgaveformuleringer rettet mod produkt-SRP/SSO vil vi meget gerne have det til deling på Materialebanken. Send til lh@vghf.dk.

Og hold øje med hjemmesiden – vi lægger vejledningen til produkt-SRP op så snart, den kommer ud.

Indtil da kan I læse uddybende herom i Vejledningen til Billedkunst (se s. 16):