Den nye bestyrelse har konstitueret sig

På bestyrelsesmødet i dag, lørdag d. 21. april 2018, har den nye bestyrelse konstitueret sig. Ny formand er Line Højgaard Porse, der overtager posten efter den afgående formand, Alf Gørup Theilgaard, der efter otte år som formand i Billedkunst-og designlærerforeningen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Marie Hardgrib Madsen overtager næstformandsposten og Elisabeth Østergaard fortsætter som kasserer. Derudover har vi sagt velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, hhv. Ole Nystrøm og Gitte Rye Nielsen, der blev valgt ind på seneste generalforsamling – se referat her.

I bestyrelsen vil vi gerne benytte lejligheden her til at takke Alf Gørup Theilgaard for det store arbejde i bestyrelsen.

Referat fra bestyrelsesmødet følger snarest muligt.

Fotoet er fra udstillingen “Den oversete verden” på Kunsthal Aarhus, hvor mødet blev afholdt.