Open Call: Vil du være workshopholder på FIP/GFK 2022?

Igen i år afholder vi FIP med Billedkunst- og Designlærerforeningens årlige generalforsamlingskursus GFK første torsdag-fredag i marts 2022.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen til 1 eller 2 dagskursus den 3. – 4. marts 2022 i Vejle med middag og overnatning: FIP den første dag – GFK aften og den næste dag.  

Fællesfokus for årets FIP-kurser er global kompetence – derfor har vi valgt at næste skoleårs FIP+GFK skal have temaoverskriften VERDENSBLIK – Hvordan arbejder vi med at udvikle elevens globale perspektiv og dannelse i vores fag og didaktik? Dertil søger vi igen workshopholdere, der vil dele deres undervisningsaktiviteter eller forløb inden for temaet – som afsæt for faglig dialog og udvikling i grupper på FIP 3.3. Og dermed være med til at sætte deres præg på faget og den faglige udvikling.