SRP med praksis?

Overvejer dine srp-elever mon praksis i deres projekt? Tjek lige Blooms udvidede taksonomi og SOLO-taksonomi ud her https://studypedia.au.dk/eksamen/krav-til-eksamen, og se, hvordan faktisk “skabe” kan indtænkes i formuleringen.

Husk også de kunstneriske fags særlige vejledning til SRP, den ligger her.