SØGES: Oplægsholdere til FIP/GF 2020

Fra udstillingen: CULTIVATING THE EMPTY FIELD af Martin Erik Andersen på Holstebro Kunstmuseum

Sommerferien står for døren – og inden da vil vi fra FIP/GF-planlægningens side lige minde jer om, at vi søger oplægsholdere til næste års FIP/GF under temaet FORTID FREMTID. Læs mere om kurset her.

Hvis du ønsker at byde ind på en workshop (varighed 1 time, løn AC-takst) så send et skriv på 5-7 linjer med beskrivelse af dit forslag til workshoppens overordnede indhold og aktivitet. Workshoppen skal ligge inden for det overordnede tema FORTID FREMTID belyst gennem et eller flere af undertemaerne: innovation, det digitale, æstetik, kunst/designhistorie. Se også OPEN CALL.

Deadline for indsendelse af skriv: 20.8 2019

Send jeres skriv til fagkonsulent Bonnie Bay Andersen og/eller formand for Billedkunst-og Designlærerforeningen Line Højgaard Porse. Navngiv mailen: ”FIP workshop 19/20”