Oversigt over efteruddannelseskurser i BDf, skoleåret 2021-2022

Under temaet VERDENSBLIK er BDf nu klar til at præsentere næste skoleårs kursusudbud. 
Vær obs på, at det ikke er alle kursusudbud, der er helt forhandlet på plads ifht. præcis tid og sted. Vi håber dog, at oversigten alligevel kan give mulighed for planlægning af kursusdeltagelse ifht. det kommende skoleårs opgavefordeling.

26.august 2021: Kørners Kunstkonkurrence 2021 – Kursus og fernisering
Sted: Kastrupgaardsamlingen
Tilmelding og info om kurset her.

En fredag i november 2021: KROPPEN I RUMMET
Sted: Arkitektskolen i Aarhus (foreløbig)
Tilmelding og info om kurset her.

3.-4.marts 2022: FIP/GF-kursus: VERDENSBLIK (internatkursus)
Sted: Vejle (nærmere info følger)
Nærmere info om kurset følger

April/Maj 2022: Ler i verden (kursus med keramiker Klara Lilja)
Sted: Hovedstadsområdet
Tilmelding til:
Nærmere info om kurset følger             

Hold øje med www.kunstogdesign.net og evt. GL-E for opdateret info om efteruddannelseskurser.