Oversigt over efteruddannelseskurser i BDf, skoleåret 2020-2021

Under temaet ÆSTETIK er BDf nu klar til at præsentere næste skoleårs kursusudbud. 
Vær obs på, at det ikke er alle kursusudbud, der er helt forhandlet på plads ifht. præcis tid og sted. Vi håber dog, at oversigten alligevel kan give mulighed for planlægning af kursusdeltagelse ifht. det kommende skoleårs opgavefordeling.

3.september 2020: Lærerkursus og Kørnes Kunstkonkurrence (NB: Ny dato)
Sted: Kastrupgaardsamlingen
Tilmelding til: lh@vghf.dk
Læs mere om kurset her.

November: Grafisk æstetik i Photoshop
Sted: Godsbanen i Århus
Tilmelding: Nærmere info følger
Læs mere om kurset her.

29.januar 2021: Kunstfotografiet som produkt i billedkunst og/eller design – og som redskab i tværfaglige sammenhænge
Sted: København (præcist sted følger)
Tilmelding til: lise.vindel.pedersen@rks-gym.dk
Læs mere om kurset her.

4.-5.marts 2021: FIP/GF-kursus: Æstetik og Udtryk (internatkursus)
Sted: Midt i landet (endnu ikke forhandlet på plads)
Tilmelding: Nærmere info følger

April: Grimhedens æstetik
Sted: København (præcist sted følger)
Tilmelding til: hardgrib@gmail.com